Η Οργανωτική Επιτροπή της Εταιρείας «Τhe Society for the Medieval Mediterranean» προβλέπει την χορήγηση οκτώ υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες και νέους επιστήμονες για την συμμετοχή τους σε Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Interruptions and Disruptions in the Medieval Mediterranean, 400-1500», το οποίο θα διεξαχθεί στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο, από 11 έως 15 Ιουλίου 2022. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας είναι η 31η Ιανουαρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση.