Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα «Greek Books in the sixteenth century between Venice and the Eastern Mediterranean», το οποίο θα διεξαχθεί στη Λευκωσία από 15 έως 17 Σεπτεμβρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο πρόγραμμα.

Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου

https://ucy.zoom.us/meeting/register/u5cudeqvqzMrGtKwIp7aePswP4N9ngXwDzyz#/registration

Greek Books in the Sixteenth Century final1