Το Ινστιτούτο Τεχνών της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών (Institute of Art Studies at the Bulgarian Academy of Sciences) διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα «Art Readings 2024. Old art module, art and history», στο οποίο λαμβάνουν μέρος και Έλληνες συνάδελφοι και θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 11 έως και 13 Απριλίου, στο Ινστιτούτο Τεχνών της Σόφιας. Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο πρόγραμμα και μέσω της ιστοσελίδας

https://artstudies.bg/?p=18860&lang=en

Staro-izkustvo_202