Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργανώνει διεθνές συνέδριο με τίτλο «Above the curve. Byzantine and Post Byzantine woodwork in  Mediterranean and Balkan perspective, 11th – 16th century», από τις 18 έως 20 Φεβρουαρίου 2022, το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου:

https://zoom.us/j/91819331332?pwd=M29RTS9Icy9TUGZkRHN2Mjg0NFZ4UT09

Πληροφορίες για το πρόγραμμα στο συνημμένο αρχείο.

Woodwork Conference Program – Final