Το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας διοργανώνουν διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Ιωάννης της Κλίμακος και Σιναϊτική γραμματεία μεταξύ Ανατολής και Δύσης», το οποίο θα διεξαχθεί από 21 έως 22 Φεβρουαρίου 2023, στη Θεσσαλονίκη, στο κτήριο της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Sinaitis-Congress_programme