Το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας οργανώνουν το Διεθνές Συμπόσιο / ΙΖ ́ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελλάδα «Γράφοντας την Ιστορία στο Βυζάντιο» που θα πραγματοποιηθεί στη Γρανάδα από τις 16 ως τις 18 Νοεμβρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο πρόγραμμα και μέσω του συνδέσμου