Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Σωματείο «Φίλοι Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης» διοργανώνουν διεθνές συνέδριο με θέμα «Η παιδεία στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη», το οποίο θα διεξαχθεί από τις 5 έως και τις 7 Μαΐου 2022 στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Συνεδρίου – Η Παιδεία στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη