Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας διοργανώνουν διεθνές συνέδριο με θέμα «Diaspora neo-greca nell’Italia centro-meridionale della prima età moderna, sec. XV-XVIII » στις 27 έως 29 Ιουνίου 2023, στο Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας.

Περαιτέρω πληροφορίες στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής μετάδοσης μέσω του συνδέσμου:

https://www.youtube.com/channel/UC_Psu9WrmIV-AhPBNq3xDXQ

Πρόγραμμα Ιουνίου 2023