Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλοι φορείς διοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Zoara/Zughar in the Ghor as-Safi, Jordan: Interdisciplinary Research and Study of the Discoveries of an Early Byzantine and Medieval Islamic Commercial City ιn Palaestina Tertia – southern Bilad ash-Sham», η έναρξη του οποίου θα πραγματοποιηθεί στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στις 12 Οκτωβρίου, ενώ οι συνεδρίες στο Δημαρχείο της πόλης των Αθηνών στις 13 Οκτωβρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση και στο πρόγραμμα.

BXM 12.10.2022

Zoara colloquium programme, Athens 13.10.2022