Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων οργανώνει διεθνές επιστημονικό συμπόσιο για τη Μονή της Χώρας με τίτλο «Re(dis)covering Chora: The Byzantine Νame of the Rose», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Πολεμικό Μουσείο, στην Αθήνα, στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2021. Το Συμπόσιο θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως. Τόσο για την δια ζώσης παρακολούθηση όσο και την διαδικτυακή απαιτείται προεγγραφή στον σύνδεσμο

https://bluetree.events/client/International_Symposium_EKBMM_2021