Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών διοργανώνει διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο ‘Performance in Late Antiquity and Byzantium’ το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 19-24 Απριλίου, 2021.  Το συνέδριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Centre for Hellenic Studies – Harvard University (Washington D.C.), το Institute of Classical Studies and Liberal Arts of the American College of Greece, τους GKAcademics (Madrid) και υλοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Center for Hellenic Studies-Harvard, Greece. Η συμμετοχή όσων επιθυμούν να παρακoλούθησουν το συνέδριο είναι δωρεάν. Απαιτείται προεγγραφή έως τις 18/04/21.

Αναλυτικό πρόγραμμα:

https://gkacademics.com/conferences/gka-human/2021-conference/#program

Σύνδεσμος προεγγραφής:

https://virtual.gkacademics.com/producto/gka-human-2021-attendee/

Σύνδεσμος για βεβαιώσεις παρακολούθησης:

https://gkacademics.com/conferences/quick-guide/#certificates