Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης προκηρύσσει υποτροφία σύντομης διάρκειας για διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα στον βυζαντινό και στον πρώιμο νεοελληνικό πολιτισμό. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 20 Ιουλίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο

https://tsiter-kontopoulou-schenkung.univie.ac.at/en/tsk-research-fellowship/