Οι ερευνήτριες του Ινστιτούτου Βυζαντινών Σπουδών της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών Maja Nikolić και Marka Tomić θα παρουσιάσουν τα πρώτα συμπεράσματα του προγράμματος του φορέα τους, με θέμα «From Barbarians to Christians and Rhomaioi. The Process of Byzantinization in the Central Balkans (late 10th – mid-13th century)» τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:00, στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, στον 5ο όροφο, αίθουσα 524.