Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «PYTHAGORAS BYZANTINUS. Pythagoras and Pythagoreanism in Byzantine Thought and Culture» της Ακαδημίας Αθηνών, ο Ken Parry θα δώσει διάλεξη με θέμα «The Pythagorean Harmony of the Spheres in Late Antiquity and Early Medieval Thought» και και ο Joel Kalvesmaki με θέμα «Pythagoras the Byzantine Numerologist», τη Δευτέρα 20 Μαΐου, 14:00 έως 17:00, στη Βιβλιοθήκη «Έλλη Λαμπρίδη». Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου

https://us06web.zoom.us/j/81706836685?pwd=Ia2rP4jZggenHbpSCiuynXbqqCsaRF.1.

Meeting ID: 817 0683 6685

Passcode: 092228

Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση και στις περιλήψεις.

Seminar Poster 20.5.24

ABSTRACTS 20.5.24