Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «PYTHAGORAS BYZANTINUS Pythagoras and Pythagoreanism in Byzantine Thought and Culture», το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών διοργανώνει σε συνεργασία με το Laboratoire d’Études sur les monothéismes το έβδομο υβριδικό σεμινάριο, στο οποίο η Anne Weddigen θα δώσει διάλεξη με θέμα «Science harmonique classique à Byzance : jusqu’où Manuel Bryennios est-il pythagoricien ?» και ο Ciro Giacomelli με θέμα «Byzantine Readers of Iamblichus’ De Pythagorica secta. Notes on the manuscript transmission of the text», στη Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας «Έλλη Λαμπρίδη», τη Δευτέρα 11 Μαρτίου, 15:30-18:30.
Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου

Cliquez ici pour rejoindre la réunion

ID de la réunion : 310 250 513 342
Code secret : Ewk76g

Télécharger Teams  Rejoindre sur le web

Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση και στις περιλήψεις.

ABSTRACTS 11.3.24

Seminar Poster 11.3.2024