Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός οργανώνουν στρογγυλή τράπεζα «Η πρώιμη μεσαιωνική ιστορία της Ιταλίας» με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Τηλέμαχου Λουγγή «Η Μεσαιωνική Ιστορία της Ιταλίας, 400-1125 μ.Χ. από ιταλοελληνικά κείμενα, Αθήνα 2020». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό, στις 17 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 19:00. Περισσότερες πληροφορίες για τους ομιλητές στη συνημμένη πρόσκληση.

Λουγγής Στρογγυλή Τράπεζα