Το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης διοργανώνει σειρά διαλέξεων με θέμα «Συλλογές Σπάνιου και πολύτιμου υλικού (αρχεία, χειρόγραφα, παλαίτυπα): Προκλήσεις και προοπτικές». Στο πλαίσιο αυτό ο Γιάννης Μελιανός, υπεύθυνος βιβλιοθήκης Ι. Μ. Πάτμου, θα δώσει διάλεξη την 31η Οκτωβρίου 2023 και ώρα 17:00-18:30, στο Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μ.Ι.Ε.Τ. Περαιτέρω πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση.

Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο_ΜΙΕΤ_Διαλέξεις_31-10-2023