Στο πλαίσιο κύκλου διαλέξεων του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (Ι.Ι.Ε.) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) «Διαλέξεις Βυζαντινών Σπουδών» η Ελεωνόρα Κουντούρα-Γαλάκη, Διευθύντρια Ερευνών του Ι.Ι.Ε. / Ε.Ι.Ε., θα δώσει διάλεξη με θέμα «The English monks on Greek and Latin and on the Church Union debates (First half of the thirteenth century)», την Τρίτη 28 Μαρτίου και ώρα 18:00, στην αίθουσα σεμιναρίων (ισόγειο) του Ε.Ι.Ε. Περαιτέρω πληροφορίες στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Θα υπάρχει δυνατότητα και διαδικτυακής παρακολούθησης στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://us06web.zoom.us/j/88500052364?pwd=ZURtOEE4RzZDRW5hVjJSSE1SMjF3UT09

BSL 2022-23 Mar