Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών «Διαλέξεις Βυζαντινών Σπουδών», η Ιωάννα Ράπτη θα δώσει διάλεξη με θέμα «Goods and monuments on the silk road: a material reading of a late 13th century source, Step‘anos Orbelian’s History of Siwnik‘», στις 18 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 18:00, στην αίθουσα σεμιναρίων του ΕΙΕ (ισόγειο). Περαιτέρω πληροφορίες στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Θα υπάρχει δυνατότητα και διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_caBGF4bGTWC3VwAr90WTGg

BSL Sep 2023 (Rapti)