Στο πλαίσιο κύκλου διαλέξεων για τη Βυζαντινή Ιστορία, Λογοτεχνία, Τέχνη και Αρχαιολογία, που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ο καθ. Στρατής Παπαϊωάννου θα δώσει διάλεξη με θέμα «Byzantine hagiographies of the fringe and the question of fictionality» την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Σεμιναρίων (Ισόγειο) του ΕΙΕ. Περαιτέρω πληροφορίες στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα. Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης στον σύνδεσμο:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_K10kdVL9TLGr9Cy_6emUsw

BSL 2022-23.2 Jan