Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (Ι.Ι.Ε.) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών «Διαλέξεις Βυζαντινών Σπουδών» η καθ. Ingela Nilsson θα δώσει διάλεξη με θέμα «The historiographical topos in Byzantium: some thoughts on place, space, and meaning», την Τρίτη 25 Απριλίου 2023 και ώρα 18:00 στην αίθουσα σεμιναρίων του Ι.Ι.Ε.

Θα υπάρξει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης στον σύνδεσμο:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_19bjxJ6FSMGJ2uzIazFikQ

Περαιτέρω πληροφορίες στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

BSL 2023-24 Apr