Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών «Διαλέξεις Βυζαντινών Σπουδών», η Διευθύντρια Ερευνών Βασιλική Βλυσίδου θα δώσει διάλεξη με θέμα «Πτυχές των σχέσεων του Βασιλείου Β´ με τον ανώτερο κλήρο», τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18:00, στην αίθουσα σεμιναρίων (ισόγειο) στο Ε.Ι.Ε. Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_DRfFadVOT-iuJ0P8W7Mn6g

Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο πρόγραμμα.

BSL 2023-24.2 (Vlyssidou)