Στο πλαίσιο του Colloquium Αγιολογίας του Κέντρου Αγίου Δημητρίου και Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, ο Στέφανος Ευθυμιάδης θα δώσει διάλεξη μέσω διαδικτύου με θέμα «Οι ύστεροι Βίοι του αγίου Επιφανίου Σαλαμίνος (BHG 601a και 601b) και η πρακτική της μετάφρασης στο μέσο Βυζάντιο», την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:30.
Ο σύνδεσμος παρακολούθησης είναι: https://authgr.zoom.us/j/97328796246
Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.

Hagiography Colloquium_Στέφανος Ευθυμιάδης_7.11.2023_compressed