Το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου (Boğaziçi University) διοργανώνει συνέδριο, μέσω διαδικτύου, με θέμα «Provisioning of Late Antique Constantinople: Annona Civilis and Beyond», από 2 έως 3 Δεκεμβρίου 2022. Για την εγγραφή σας, απαραίτητη η αποστολή ηλ. μηνύματος στην ηλ. διεύθυνση: [email protected]   Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο πρόγραμμα και στις περιλήψεις.

Abstracts_Provisioning of Late Antique Constantinople

Program_Provisioning of Late Antique Constantinople