Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Ορολογία βυζαντινών και μεταβυζαντινών σταχώσεων”, την Τετάρτη, 17/06/2020, 06:00 – 08:30 μμ.

Συντονιστείτε (Meeting ID): 858 2305 2718
Join link: https://us02web.zoom.us/j/85823052718

Εγγραφή και επικοινωνία:
e-mail: [email protected]

FINAL_ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΤΑΧΩΣΕΩΝ

FINAL PROGRAMME_ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΤΑΧΩΣΕΩΝ