Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών (ΚΒΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) ΑΠΘ θα διεξαγάγει επιμορφωτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως με θέμα «Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη», κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Υποβολή συμμετοχής έως 27 Νοεμβρίου 2022. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.diaviou.auth.gr/progr-forms/aitisi-kve-vyzantini-konstantinoupoli/
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη και το περιεχόμενο του προγράμματος στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ: https://www.diaviou.auth.gr/programs/vyzantini-konstantinoupoli/ στην ιστοσελίδα του ΚΒΕ ΑΠΘ:  https://www.kbe.auth.gr  και στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

KBE_ΠΟΥΛΟΥ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ__ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ_2022_23