Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών (Κ.Β.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Π.Θ. θα διεξαγάγει επιμορφωτικό πρόγραμμα, εξ αποστάσεως, με θέμα «Θεολογία και Τέχνη: Από τον βυζαντινό κόσμο στη σύγχρονη Ελλάδα», κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023. Υποβολή συμμετοχής έως 5 Φεβρουαρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες στην πρόσκληση και στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

ΚΒΕ – Ευαγγέλου – Πρόγραμμα – Θεολογία και Τέχνη.