Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, το περιοδικό After Constantine και το Διεθνές Δίκτυο Μεσαιωνολόγων διοργανώνουν διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα «Late Antique And Medieval Christian Literature» στις 23 Σεπτεμβρίου 2023. Περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.afterconstantine.com/online-workshop-late-antique-and-medieval-christian-literature/