Το περιοδικό «After Constantine» οργανώνει ελληνικό διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα «Χρησιμοποιώντας τα Απόκρυφα Χριστιανικά κείμενα ως πηγές ιστορίας και τέχνης», την Κυριακή 17 Μαρτίου, ώρα 11.30.
Περισσότερες πληροφορίες μέσω του συνδέσμου

https://www.afterconstantine.com/διαδικτυακο-εργαστηρι-χρησιμοποιών/