Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών διοργανώνει σε συνεργασία με την επιστημονική εταιρεία «AKTES» διεθνές συνέδριο με θέμα «Palaeogeography, History and Sea Level Fluctuations: Harbours and Ports of the Eastern Mediterranean», το οποίο θα διεξαχθεί μέσω διαδικτύου στις 4 Μαΐου 2022. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης είναι:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lti_aNvJSyCjOTb4NLeV7A

Περαιτέρω πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα και στα συνημμένα αρχεία: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ihr/index-gr_IHR.h

Conference_Programme