Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργανώνει διεθνές συνέδριο, μέσω διαδικτύου, με θέμα «On Byzantine, Western and Post Byzantine Towers (10th-16th centuries)», από 18 έως και 20 Νοεμβρίου 2022. Για την παρακολούθηση μπορείτε να εγγραφείτε στον σύνδεσμο:

https://authgr.zoom.us/j/96432922546?pwd=UlREM210UytNSFhGWDRPNU9JUGlNQT09

Περαιτέρω πληροφορίες στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα και στις περιλήψεις.