Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργανώνει διεθνές συμπόσιο με θέμα «Η Καππαδοκία διαμέσου των αιώνων: Από το Βυζάντιο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία», το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2021. Περαιτέρω πληροφορίες στο συνημμένο πρόγραμμα. Για την παρακολούθηση μπορείτε να εγγραφείτε στον σύνδεσμο:

https://authgr.zoom.us/j/97406174472

Cappadocia Through Time_(Dec 4-5, 2021)