Το Εργαστήρι Βυζαντινής Δημώδους και Μεταβυζαντινής / Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας Hans & Niki Eideneier του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., τιμώντας την επέτειο των εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή, διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Εκ Μικρασίας ορμώμενοι: Αθανάσιος Παπαδόπουλος-Κεραμεύς & Ιωάννης Ισιδωρίδης Σκυλίτσης», την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00.
Σύνδεσμος παρακολούθησης:

https://us06web.zoom.us/j/84553570912?pwd=RWxGa0NrRU5WR2VBS2JTK0hiTWVZUT09

Περαιτέρω πληροφορίες στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Διαδικτυακή ημερίδα Εργαστηρίου Eideneier -13.2.2023