Το επιστημονικό περιοδικό «After Constantine», η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης και το Διεθνές Δίκτυο Μεσαιωνικών Σπουδών «Medievalists.net» οργανώνουν διεθνή συνάντηση, μέσω διαδικτύου, με θέμα «Easter in Late Antiquity and the Middle Ages», το οποίο θα διεξαχθεί την 1η Απριλίου 2023. Προθεσμία για υποβολή συμμετοχής έως 31 Δεκεμβρίου 2022.
Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον σύνδεσμο:

https://www.afterconstantine.com/post/call-for-papers-easter-in-late-antiquity-and-the-middle-ages