Στο πλαίσιο των επιστημονικών διαλέξεων του Colloquium Αγιολογίας του Κέντρου Αγίου Δημητρίου και Αγίου Γρηγορίου Παλαμά του A.Π.Θ., ο καθ. Βυζαντινής Φιλολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Ρώμης «Tor Vergata» Francesco D’Aiuto θα δώσει διάλεξη μέσω διαδικτύου με θέμα «New Research on Byzantine Hymns from Palestine and Syria», την Τρίτη 16 Μαΐου 2023 και ώρα 19:00.

Ο σύνδεσμος παρακολούθησης είναι: https://authgr.zoom.us/j/97328796246