Στο πλαίσιο των επιστημονικών διαλέξεων του Colloquium Αγιολογίας του Κέντρου Αγίου Δημητρίου και Αγίου Γρηγορίου Παλαμά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η καθ. Ευαγγελία Αμοιρίδου θα δώσει διάλεξη μέσω διαδικτύου με θέμα «Τα αγιολογικά κείμενα με τη ματιά του ιστορικού», την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:00. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης είναι:

https://authgr.zoom.us/j/97328796246