Στο πλαίσιο διαλέξεων του Colloquium Αγιολογίας του Κέντρου Αγίου Δημητρίου και Αγίου Γρηγορίου Παλαμά του A.Π.Θ., ο Δρ. Χριστόδουλος Παπαβαρνάβας, ερευνητής στο Τμήμα Βυζαντινών Ερευνών της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών, θα δώσει διάλεξη μέσω διαδικτύου με θέμα « πολλοὺς εἰς ἐπίγνωσιν διὰ τοῦ θαύματος ἤγαγεν »: Θεραπευτικά θαύματα φυλακισμένων μαρτύρων στη Βυζαντινή Αγιολογία», την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου και ώρα 18:30. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης είναι:

https://authgr.zoom.us/j/97328796246

Ηagiography Colloquium_Δρ Χριστόδουλος Παπαβαρνάβας_compressed