Στο πλαίσιο σειράς σεμιναρίων «The Balkans Between Empires», ο Δρ. κ. Γιάννης Στουραϊτης (Senior Lecturer, Byzantine History / The University of Edinburgh) θα δώσει διάλεξη με θέμα «Ethnicity and Political Loyalty in the Byzantine Balkans: The Case of the Norman Wars», την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00. Περαιτέρω πληροφορίες στην πρόσκληση.
Ο σύνδεσμος παρακολούθησης είναι:

https://authgr.zoom.us/j/99543275833