Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βυζάντιο και ξένοι λαοί: Διεθνείς σχέσεις, μετοικήσεις, μεταναστεύσεις, επιγαμίες» του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα του σεμιναρίου «Βυζάντιο και Άραβες, 7ος-10ος αι», ο υποψήφιος διδάκτωρ Δημήτριος Σιδηρόπουλος θα δώσει διάλεξη, μέσω διαδικτύου, στις 8 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 με σχετικό θέμα.
Για την παρακολούθηση μπορείτε να εγγραφείτε στον σύνδεσμο: https://authgr.zoom.us/j/97496991401?pwd=SGlEUmpMVVhPMzIwbzR2bDcyeWVSUT09

Passcode:936154

ID 9749699