Ο καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας και Πολιτισμού Αντώνης Καλδέλλης θα δώσει μέσω διαδικτύου διάλεξη με θέμα «Εσωτερικές μεταναστεύσεις στο Βυζάντιο. Πρωτεύουσα, στρατός και επαρχία«, η οποία διοργανώνεται από το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, ώρα 18:00. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης είναι: http://www.ha.uth.gr/index.php?page=events-search.display&a=576

POSTER KALDELLIS IAKA