Στο πλαίσιο διαδικτυακών σεμιναριακών διαλέξεων που διοργανώνει η Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία με θέμα: «Τα ιατρικά χειρόγραφα», ο αν. καθ. Πέτρος Μπούρας-Βαλλιανάτος θα δώσει διάλεξη με θέμα «Βυζαντινά ιατρικά χειρόγραφα: Κείμενα, παρα-κείμενα και αναγνώστες», την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 και ώρα 18:00.

Ο σύνδεσμος παρακολούθησης είναι:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m83f3ff63607483308f5c0fa39eccfa02

Meeting number: 2732 633 6349
Password: wsJmQ3EM5q8

Περαιτέρω πληροφορίες στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Seminaria 2023β