Ο Τομέας Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει διαδικτυακές ομιλίες «ARCHAEOLOGY@Thessaloniki» ορισμένες εκ των οποίων εμπίπτουν στην βυζαντινή εποχή. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης είναι:

https://authgr.zoom.us/j/98066482722

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο πρόγραμμα.

Archaeology@Thessaloniki_2021-22-1