Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη διοργανώνει διαδικτυακή  διάλεξη με τίτλο “Neourgia: The Restoration of Icons in the Premodern World”, η οποία θα διεξαχθεί 23 Μαρτίου 2021.

Παρακολούθηση με zoom:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/5416139846261/WN_L6N0EwoQSRO83E8Ep3xLww

Παρακολούθηση με Facebook Live:

https://m.facebook.com/ASCSAthens/