Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων «Διαλέξεις Βυζαντινών Σπουδών» που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Martin Hinterberger θα δώσει διάλεξη με θέμα «Βυζαντινά ελληνικά: Το βάρος του παρελθόντος, οι προκλήσεις του παρόντος», τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 στο Ε.Ι.Ε. (αίθουσα σεμιναρίων). Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_1LqgwuM6RCCQSajR3s2ijg

Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο πρόγραμμα.

BSL 2023-24.2 Feb (Hinterberger)