Στο πλαίσιο Κύκλου διαλέξεων «Διαλέξεις Βυζαντινών Σπουδών» του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), η Markéta Kulhánková αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Masaryk θα δώσει διάλεξη με θέμα «Silent Strengths: Unearthing the Role of Women in Digenis Akritis», τη Δευτέρα 11 Μαρτίου και ώρα 18:00, στο Ε.Ι.Ε., στην αίθουσα σεμιναρίων (ισόγειο). Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qJ-_N0JmQ6aQxadHIwBeIQ

BSL 2023-24.2 Mar (Kulhankova)