Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων «Διαλέξεις Βυζαντινών Σπουδών» του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), η Cécile Morrisson θα δώσει διάλεξη με θέμα «The renaissance of gold coinage in the late medieval Mediterranean and the Byzantine model, στην αίθουσα σεμιναρίων του Ε.Ι.Ε. (ισόγειο), τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:00.
Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_33kA-1eVTAGtESuSTw4YiA

Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο Πρόγραμμα.

BSL Nov 2023