Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων «Διαλέξεις Βυζαντινών Σπουδών» του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) η Χριστίνα Τσιγωνάκη, επίκ. καθ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας, θα δώσει διάλεξη με θέμα «Κατοικώντας τα κρητικά όρη: Νέες αρχαιολογικές μαρτυρίες (7ος-9ος μ.Χ.)» τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024, ώρα 18:00, στην Αίθουσα Σεμιναρίων (ισόγειο) του Ε.Ι.Ε. Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμο

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_olvoixlFTZ6JqILX9ha6yQ

Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο πρόγραμμα.

BSL 2023-24.2 May (Tsigonaki)