Στο πλαίσιο Κύκλου Διαλέξεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (Ε.Κ.Β.Μ.Μ.) με θέμα «Από τον Ευφράτη στην Ερυθρά Θάλασσα: διαδρομές πολιτισμών στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη Βυζαντινή περίοδο» η Διευθύντρια του Ε.Κ.Β.Μ.Μ. Δρ. Φλώρα Καραγιάννη θα δώσει διάλεξη με θέμα «Τοπογραφικές Παρατηρήσεις και σχόλια για τον ψηφιδωτό χάρτη του ναού του Αγίου Γεωργίου στη Μαδηβά», την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 16:00.
Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου

https://us06web.zoom.us/j/88052132742

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (1)

Περίληψη