Διάλεξη της Ειρήνης Πάνου (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο/Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου) με τίτλο Πτυχές προφορικότητας στη Βυζαντινή τέχνη: «εικόνες που μιλούν», που διοργανώνεται στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Στοιχεία θεατρικότητας στον πολιτισμό της ύστερης αρχαιότητας του Βυζαντίου και της Νεώτερης Ελλάδας», στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, ώρα 12:30 μ.μ.

Document-page-001