Ο Δρ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας Σταύρος Αρβανιτόπουλος θα δώσει διάλεξη με θέμα «Μελετώντας την πόλη του Μυστρά» την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ